15 voordelen van een growth mindset

Kijk ook eens op www.platformmindset.nl voor meer blogs, meer informatie, mooie producten,  events, trainingen en lezingen die ik met mijn collega’s op het gebied van mindset verzorg.

Een growth mindset heeft impact op je succes, je gezondheid, je geluk, je carrière en op je relaties.

Je mindset is de manier waarop je naar jezelf kijkt: zijn je mogelijkheden en je karakteristieken dingen die je kunt veranderen (growth mindset) of zijn het dingen die vast staan (fixed mindset)?

De voordelen van een growth mindset zijn enorm… Ik zet er hieronder 15 voor je op een rijtje.

1. Plezier in de dingen die je doet, ook als je er (nog) niet goed in bent.
Je hoeft niet te denken dat je ergens al goed in bent om het met plezier te kunnen doen.
Aangezien je focus ligt op dingen leren en doen, zonder dat je je druk maakt of je er succes mee behaalt, is het veel makkelijker om gewoon plezier te hebben in hetgene wat je doet.
Nog nooit iets geschilderd? Wat maakt het uit! Koop een setje verf en een doek, ga lekker aan de slag en probeer wat!bob ross happy mistakes
Met een fixed mindset begin je hier niet snel aan. Je weet al dat je schilderij niks wordt, het wordt vast iets om je voor te schamen.
De growth mindset zegt: ‘nou en?’ en zorgt dat je lol hebt in het schilderen.

‘De growth mindset geeft mensen de mogelijkheid om te doen waar ze van houden. En hiervan te blijven houden, ook als het moeilijk wordt… De growth mindset geeft je de mogelijkheid om datgene wat je doet op waarde te schatten, ongeacht de uitkomst.’ (C. Dweck)

 

 

2. Verbeter je zelfinzicht en je eigenwaarde.IMG_0631
Veel studies laten zien dat mensen heel slecht zijn in het inschatten van hun eigen mogelijkheden.
Maar, zoals onderzoek van Dweck e.a. laat zien: ‘Het waren degenen met de fixed mindset die er bijna allemaal naast zaten. De mensen met een growth mindset schatten hun prestaties behoorlijk nauwkeurig in’. (Dweck)
Dit resultaat wordt ook genoemd in Extraordinary Minds van Howard Gardner (1997). Hij trok de conclusie dat mensen die uitzonderlijke prestaties leveren zeer goed kunnen inschatten wat hun sterktes en zwaktes zijn. Zoals Dweck al zegt, dit past bij de growth mindset.

 


3. Verbeter je relaties124H

Iemand met een fixed mindset wil een partner of vriend die hem op een voetstuk plaatst, die zorgt dat ze zich perfect voelen en hen aanbidden. Een fixed mindset kan ervoor zorgen dat je denkt dat je partner je gedachten zou moeten kunnen lezen, of dat je het nooit ergens oneens over mag zijn.
Degene met een growth mindset wil een partner die hem laat zien waar zijn fouten zitten, die hem helpt om een beter persoon te worden, die hem aanmoedigt om nieuwe dingen te leren. Je begrijpt dat dit een gezondere en gelukkigere relatie oplevert.

 


4. Je voelt je nooit stom als je aan het leren bent.growth-mindset

Wanneer voel jij je slim? Denk hier eens even over na…
‘We vroegen mensen, variërend van de basisschoolleeftijd tot jong volwassenen, wanneer ze zich ‘slim’ voelden. De antwoorden waren verbazingwekkend.
Mensen met een fixed mindset gaven antwoorden als ‘Als ik geen fouten maak’. Of in andere woorden, als je perfect bent.
Mensen met een growth mindset gaven antwoorden als ‘Als ik ergens hard voor werk en ik begin het door te krijgen’. (Dweck)
In andere woorden: wanneer je het begint te begrijpen.

 


5. Geen stress om perfect te zijn.

Als jij gelooft dat een toets iets van jou kan meten, iets wat voor de rest van je leven geldt, dan zul je de drang hebben om de toets perfect te maken, altijd.breinliftingweight
Dweck en haar collega’s vroegen een aantal vijfde klassers om een toets te maken waarmee een belangrijke schoolvaardigheid werd gemeten. De kinderen kregen twee vragen: ‘Testen we hoe slim je nu bent of testen we hoe slim je kunt worden als je groot bent?’

De kinderen met een growth mindset dachten niet dat de test kon meten hoe slim ze nu waren, of hoe slim ze zouden kunnen worden. De kinderen met een fixed mindset dachten echter precies het tegenover gestelde. Zij dachten dat één toets in de vijfde klas kon meten hoe zij later als volwassene konden functioneren!

 

6. Versterk je zelfvertrouwen.
Mensen met een fixed mindset hebben niet minder zelfvertrouwen dan die met een growth mindset. Het probleem is dat hun zelfvertrouwen fragiel en gemakkelijk te beschadigen is wanneer ze te maken krijgen met teleurstelling of tegenslag.

birdboost Bijvoorbeeld in de studie van Joseph Martocchio (1994), waarin werknemers een computercursus krijgen en in een fixed mindset worden gebracht (hen werd verteld dat hun computerskills bepaalden hoe ver ze konden komen) of in een growth mindset (zij kregen te horen dat ze door oefening hun computerskills konden vergroten). Voor de cursus was het vertrouwen in hun computerskills gelijk. Na de cursus waren degenen die in een fixed mindset werden gebracht een stuk minder zeker van hun vaardigheden, terwijl degenen die in een growth mindset werden gebracht juist zekerder werden van hun vaardigheden!

 

7. Minder kans op depressie
In een studie van Grant, Baer en Dweck (2005) blijkt dat studenten met een fixed mindset vaker depressief zijn dan studenten met een growth mindset. Dit komt doordat ze meer JOd4DPGLThifgf38Lpgj_IMGgeneigd zijn om hun teleurstellingen en tegenslagen te blijven herkauwen.
In een ander rapport van onderzoek aan Duke University is een sterke link gevonden tussen angst en depressie onder vrouwen die ‘moeiteloze perfectie’ nastreven.
Vanuit een growth mindset zijn mensen geneigd om sneller stappen te ondernemen die hen helpt om met depressieve klachten om te gaan.
Een depressie (of andere diagnose) definieert niet wie je bent. Ook al beïnvloedt het je leven, je hebt zelf invloed op de manier waarop je ermee omgaat.

 

8. Neem de verantwoordelijkheid voor je leven.hisfault
Met een fixed mindset probeer je je eigenwaarde te herwinnen door het verzinnen van excuses of het afschuiven van schuld. John Wooden, een basketbalcoach, zegt dat je nooit fout zit zolang je anderen niet de schuld geeft. ‘Wat hij bedoelt is dat je van je fouten kunt leren, zolang je ze niet ontkent’ aldus Dweck.
Een growth mindset helpt je om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen acties en beslissingen omdat je anderen hier niet de schuld van geeft.

 

9. Zie gebeurtenissen zoals ze zijn.delicate
Een fixed mindset kan ervoor zorgen dat je je hele eigenwaarde ophangt aan slechts één gebeurtenis. Je CITO-score, de uitkomst van een sollicitatiegesprek, je scheiding, je IQ. Dat is belachelijk. Met een growth mindset weet je dat deze gebeurtenissen jou niet definiëren.

10. Vergroot je weerstand tegen labels en stereotypen.
‘In de fixed mindset kunnen zowel positieve als negatieve labels met je verstand rommelen. Wanneer je een positief label krijgt, dan ben je bang om het kwijt te raken. Krijg je een negatief label, dan ben je bang dat je het verdient.
In een growth mindset wordt je niet gehinderd door stereotypen. Je resultaat bereik je door te werken, niet door wie je bent. De growth mindset haalt de angel uit het stereotype en zorgt dat je beter opgewassen bent tegen het heersende beeld.’ (Dweck)

Homemakers_retroHet werk van Steele en Aronson (1995) heeft laten zien dat zelfs het aanvinken van een hokje man/vrouw op een toets je resultaat kan beïnvloeden.
Bijvoorbeeld op een wiskundetoets:’Ik ben een vrouw en mannen zijn beter in wiskunde. Ik zal deze toets dus niet goed maken’.

“Naast het gijzelen van iemands mogelijkheden, kunnen stereotypen ook bijdragen aan het gevoel ‘er niet bij te horen’. Veel minderheden vallen uit op school en veel vrouwen vallen uit op schei- en wiskunde omdat ze het gevoel hebben dat ze er gewoon niet bij horen’. (Dweck)

Dit probleem is het grootst bij mensen met een fixed mindset. Met een growth mindset worden een stereotype niet gezien als vaststaande eigenschap. Daardoor hebben ze minder invloed op je prestaties.

 

11. Zie fouten maken als nuttig.IMG_0145
Het is gemakkelijk om gefrustreerd te raken van fouten. Ze zijn nuttig omdat ze je feedback geven. ‘Falen’ of ‘een fout maken’ geeft aan dat er iets mis is gegaan en je hebt nu de mogelijkheid om uit te zoeken waarom, er van te leren en te voorkomen dat het nog een keer gebeurt.
De growth mindset ziet fouten maken als nuttig, terwijl een fixed mindset ze ziet als irritante hindernissen die motivatie, inzet en zelfvertrouwen doet kelderen.

 

12. Weg met de stress om jezelf constant te bewijzen.zaailing
In een fixed mindset heeft succes de hoogste prioriteit. Maar een keer slagen is nooit genoeg, je wordt ALTIJD gewogen en gemeten door anderen en je moet ALTIJD perfect zijn. In een growth mindset kan het je niet schelen of je jezelf bewijst aan anderen, het gaat je alleen om vooruit gaan en groeien.

 

13. Steek met plezier tijd en moeite in zakeni work because i love
Als je steeds bezig bent met leren, met vooruit komen, met ergens beter in worden, dan wordt het leuk om ergens tijd en moeite in te steken.
Met een fixed mindset lijkt het alsof ergens moeite voor doen zinloos is, of erger. Natuurlijk kan iemand met een fixed mindset nog steeds heel veel moeite ergens voor doen. Een workaholic met een fixed mindset kan heel hard werken en een hele hoop uitdagingen aangaan. Het is mogelijk om niet te geloven dat inspanning voor de zwakken is en tegelijkertijd wel andere delen van de fixed mindset aan te hangen.

 

14. Voorkom gevoelens van superioriteit
Met een fixed mindset heb je de neiging om jezelf keer op keer te bewijzen. Op het moment dat je ergens in ‘slaagt’ dan bewijs je dat je ergens beter in bent dan een andeinternational-womanr.
‘Iets bereiken’ en ‘slagen’ hangt samen met jezelf vergelijken met een ander e
n jezelf superieur aan de ander te voelen. Wanneer de ander slaagt dan is dit bedreigend: zijn succes laat jou er slechter uit zien.
Met de growth mindset maakt het niet uit of je superieur bent. Het succes van de ander kan je juist inspireren, een bron zijn van kennis om zelf ook vooruit te komen.

 

15. Verbeter de sfeer in je gezin
Problemen zijn er in elk gezin wel.
Met een fixed mindset probeer je misschien het plaatje van ‘gelukkig gezin’ of ‘perfecte moeder’ vast te houden.IMG_0327
Als je hulp zou inroepen of zelfs alleen maar toegeeft dat er eigenlijk iets moet veranderen dan val je door de mand. Zo blijft de ouder met de fixed mindset korte termijn oplossingen bedenken om ruzies te sussen en om heftig gedrag te beteugelen. Om uiteindelijk niet meer te kunnen genieten van haar kinderen of gewoon van de kleine dingen in het leven.

Fixed overtuigingen als ‘Ik ben eigenlijk een waardeloze moeder’, ‘Ik ben gewoon niet zo handig met jongens (zoons)’ of ‘Ik heb mijn moeders harde karakter’ maken dat je vast komt te zitten in je rol van ouder die het nooit goed (genoeg) kan doen.

Wanneer je blijft hangen in de dingen zoals je ze altijd hebt gedaan, zul je blijven krijgen wat je altijd hebt gekregen.
Een ouder met een growth mindset geeft niks om het plaatje van ‘de perfecte ouder’ maar gaat op zoek naar antwoorden, nieuwe strategieën en hulp.


Voor de duidelijkheid:

Een growth mindset is geen garantie voor succes en het zorgt er niet voor dat de dingen in je leven ineens gemakkelijk gaan.
Het veranderen van mindset (mindshift) is geen magische truc die al je problemen doet verdwijnen.
Wat inmiddels wel duidelijk mag wezen, is dat een growth mindset je een rijker leven met meer vervulling biedt, en dat terwijl je je mogelijkheden en je kansen op succes vergroot.
Wil je een invloedrijk schilder zijn? Een efficiënte manager? Een professioneel gamer? Hoe kun je nog zeggen dat je dit nooit zult kunnen worden? Wie weet!?

De theorie van Carol Dweck heeft mij ertoe aangezet om uit te vinden hoe je je eigen mindset en die van een ander positief kunt beïnvloeden.
Ik heb lang niet altijd een growth mindset, maar ik weet wel dat ik er steeds beter in word.

Hoe zit het met jou?